REKISTERINPITÄJÄ

Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomu (Y-tunnus: 1843405-0) Vesontie 1, 21290 Rusko

YHTEYSHENKILÖ

Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomu asiakaspalvelu 02 434 8500 tai myynti@mp-venekuomu.com

REKISTERIN NIMI

Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomu asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS JA REKISTERIN 

PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 pykälän 1 momentin 1, 2, 5 ja 7 -kohtiin.

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti sekä • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomu saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: • Henkilön etu- ja sukunimi • Sähköpostiosoite • Postiosoite • Puhelinnumero • Tiedot käsitellyistä tilauksista • Tilausten seurantatiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomulla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai tuotenäytteisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@mp-venekuomu.com tai rekisterinhoitajalle.

Nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot saadaan mm. tarjouspyyntöjen, uutiskirjeen tilauksen, tuotetilausten, kilpailuihin osallistumisen ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Lisäksi asiakkaiden tiedot saadaan mm. myynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN 

TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomu edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastuspyyntö on pyydettävä sähköpostilla myynti@mp-venekuomu.com.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin.

Tämä rekisteriseloste on pyynnöstä nähtävänä myös Turun Markiisi ja Peite Oy / MP-Venekuomun toimitiloissa osoitteessa Vesontie 1, 21290 Rusko.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

MP-Venekuomu verkkokaupassa sekä sen alle kuuluvilla-sivustoilla saatetaan käyttää evästeitä (cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Sivuston evästeet helpottavat, parantavat ja nopeuttavat sivuston selausta ja käyttäjäkokemusta. Evästeiden avulla voimme tarjota parempia ja henkilökohtaisempia tuotesuosituksia asiakkaillemme.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sivusto tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Käyttäjä pystyy estämään evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamaan evästeet selaimen asetuksista käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista ohjeista evästeiden poistamiseksi löytyy selaimen valmistajan ohjeista. Osa verkkokaupan sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.